MALLAR och FIXTURER

 

 

 

EN

HANDLEDNING

I

TILLVERKNING

AV

FRÄSMALLAR

 

 

 

 

 

 

FORTSÄTT

 

 

påritningsmallar

fräsmall till bordsfräs

tips

Gösta Småros