FRÄSMALLAR

Hållbarhet och säkerhet av största vikt tillverkningen av fräsmall. Dess uppgift är att säkert fixera den detalj som skall form fräsas. Samt ge användaren ett säkert grepputrymmen vid fräsningsoperation.

Fräsmallen utarbetas enligt påritningsmallens form. Lämpligt material för fäsmall är MDF-skiva, plywood eller spånskiva som då behöver förstärkas med massiv träkant för att ge en starkare slityta.

 

Mallens storlek varierar givetvis beroende på detaljen som skall fräsas. Generellt kan sägas att mallen bör vara så stor att den känns stabil på fräsbordet. Mallen bör vara 150-200 mm längre än detaljen, för att erhålla ordentlig anläggning mot mallringen före fräskuttern  börjar avverkningen på arbetsstycket.  

                                                

           

Snabbspännare används i allmänhet för fastspänning av arbetsstycket. Ger en säker fastsättning samt enkelt byte av arbetsstycke.
      
   Tips